TESLİMAT, İPTAL ve İADE KOŞULLARI

GENEL KURALLAR

1.1. Holistik Aromaterapi Akademisi www.holistikaromaterapi.com sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

1.2. ALICI, satın aldığı ürünün/hizmetin satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

1.3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri ALICI tarafından ödenecektir.

1.4. Sözleşme konusu ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, ALICI sözleşmeyi sona erdirebilir. Sözleşme konusu hizmet www.holistikaromaterapi.com sitesinde belirlenen tarihler ve saatlerde internet üzerinden canlı yayın eğitim programı olarak ifa edilir.

1.5. Sözleşme konusu ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim eder.

1.6. SATICI canlı yayın eğitiminden yararlanacak ALICI’yı, eğitimin başlama tarihinden 5 gün önce eğitime nasıl katılacağı konusunda bilgilendirir. Eğitimin başlanma tarihinden 2 gün önce eğitim kitapcığı e-posta ile ALICI’ya gönderilir. Eğitim kitapcığının gönderilmesi ile hizmet ifasına başlanmış olur. Dijital içerik olan eğitim kitapcığı ile birlikte ilgili eğitimin ALICI’ya belirtilen tarihte sunulmasıyla, SATICI taahhüdünü ifa etmiş olur.

1.7. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu yazılı olarak katılımcıya bildirir, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

2. SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE: 

ALICI, satın aldığı ürün/hizmet bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, SATICI’nın ürünü/hizmeti teslim yükümlülüğü sona erer.

3. KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER: 

Sözleşme konusu ürünün/hizmetin ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün/hizmet bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, SATICI sözleşmeyi sona erdirir ve ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE: 

4.1. SATICI’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün/hizmet süresinde teslim edilemez ise, durum ALICI’ya bildirilir. ALICI, siparişin iptalini, ürünün/hizmetin benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir.

4.2. ALICI siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir.

4.3. ALICI, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün/hizmet bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın ALICI’nın hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

5. ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: 

ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünü özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır. Ürün ile birlikte fatura iade edilmelidir.

6. CAYMA HAKKI:

 6.1 ALICI; satın aldığı ürünün (eğitim kiti) kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya info@holistikkaromaterapi.com adresine yazılı bildirim yapılmak şartıyla cayma hakkını kullanabilir.

Söz konusu ürün Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.ç. bendine uyarınca “Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden, ilgili eğitim kitinin iade edilebilmesi için içerdiği ürünlerinin ve ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

6.2. ALICI, hizmeti (eğitim programı) satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde SATICI’ya info@holistikkaromaterapi.com adresine yazılı bildirim yapılmak şartıyla cayma hakkını kullanabilir.

Söz konusu hizmet Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. bendine uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden, ilgili eğitim programına başlanması ile birlikte ALICI cayma hakkını kullanamayacaktır.

www.holistikaromaterapi.com sitesinde yayınlanan Mesafeli Satış Sözlemesi‘nin 6.6. bendi uyarınca canlı yayın eğitiminin tarihinden 2 gün önce eğitim kitapcığının gönderilmesi ile hizmet ifasına başlanmış olur.

6.3. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

6.4. Cayma hakkı kullanılması halinde 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

6.5. İade formu, iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

6.6. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

7. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

8. ÖDEME:

Havale/EFT yaparak veya kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz.