MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

1. TANIMLAR

İşbu Sözleşme metninde geçen;

Site: www.holistikaromaterapi.com adresinde bulunan web sitesini,

Sözleşme: İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesini,

Hizmet: Holistik Aromaterapi Akademisi tarafından işbu sözleşme kapsamında sunulacak uzaktan eğitim hizmetlerini,

Ürün: Holistik Aromaterapi Akademisi tarafından işbu sözleşme kapsamında sunulacak aromaterapi malzemeleri içeren eğitim kiti,

Canlı Yayın Eğitimi: Alıcı’nın internet üzerinden kendi tercihine göre Holistik Aromaterapi Akademisi’nden satın aldığı ve internet aracılığı ile faydalanabileceği, canlı yayın şeklinde sunulan eğitim programı,

Ön bilgilendirme metni: Alıcıya, satın alma işlemi öncesinde, satın alacağı hizmete/ürüne ilişkin gerekli bilgilerin verildiği, www.holistikaromaterapi.com adresinde yer alan  aydınlatma metnini

ifade eder.

2. KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI‘nın, ALICI‘ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin veya ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

3. SATICI / HİZMET SAĞLAYICI BİLGİLERİ

Holistik Aromaterapi Akademisi

Ünvan: Şans Mimarlık ve İnşaat İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi
Adres: Develer Sok. 10/5, Yalıkavak Mah., Bodrum/MUĞLA
Telefon: 0535 362 69 34
E-posta: info@holistikaromaterapi.com
Web sitesi: www.holistikaromaterapi.com

4. ALICI BİLGİLERİ

ALICI www.holistikaromaterapi.com sitesinden bir hizmet veya ürün satın almak için ödeme yapan kişi. Ödeme yaparken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

Ad-Soyad:
Adres:
Telefon:
E-posta:

5. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN / HİZMET BİLGİLERİ

5.1. Ürünün/hizmetin temel özelliklerini www.holistikaromaterapi.com sitesinde yayınlanmaktadır.

5.2. Hizmetin veya ürün türü, satış bedeli ve ödeme şekli siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

5.3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

6. GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, www.holistikaromaterapi.com sitesinde sözleşme konusu ürünün/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.2. SATICI sözleşme konusu ürünü/hizmeti www.holistikaromaterapi.com sitesinde sunduğu ön bilgiler doğrultusunda açıklanan sürede/tarihte eksiksiz olarak katılımcıya sunmakla sorumludur. Ancak, ALICI’nın kendisine ait internet bağlantısı, teknik alt yapı, bilgisayar/cep telefonu/tablet vs. gibi araçlardan kaynaklanan sorunlardan dolayı satın aldığı ürüne/hizmete ulaşamamasından SATICI sorumlu tutulamaz.

6.3. Sözleşme konusu ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, ALICI sözleşmeyi sona erdirebilir. Sözleşme konusu hizmet www.holistikaromaterapi.com sitesinde belirlenen tarihler ve saatlerde internet üzerinden canlı yayın eğitim programı olarak ifa edilir.

6.4. SATICI, sözleşme konusu ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim eder.

6.5. SATICI, yeterli katılım gerçekleşmemesi halinde eğitim programını iptal edip en az 3 iş günü önceden katılımcılara bildirir. Bu taktirde ALICI’ya ücret iadesi yapılır.

6.6. SATICI canlı yayın eğitiminden yararlanacak ALICI’yı, eğitimin başlama tarihinden 5 gün önce eğitime nasıl katılacağı konusunda bilgilendirir. Eğitimin başlanma tarihinden 2 gün önce eğitim kitapcığı e-posta ile   ALICI’ya gönderilir. Eğitim kitapcığının gönderilmesi ile hizmet ifasına başlanmış olur. Dijital içerik olan eğitim kitapcığı ile birlikte ilgili eğitimin ALICI’ya belirtilen tarihte sunulmasıyla, SATICI taahhüdünü ifa etmiş olur.

6.7. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu yazılı olarak katılımcıya bildirir, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

6.8. ALICI, satın aldığı ürün/hizmet bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, SATICI’nın ürünü/hizmeti teslim yükümlülüğü sona erer.

6.9. Sözleşme konusu ürünün/hizmetin ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün/hizmet bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, SATICI sözleşmeyi sona erdirir. ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.10. ALICI tarafından eğitim katılım formu, ürünün/hizmetinin ücreti ödenmesini eksiksiz yapılması ile SATICI, ALICI’nın vermiş olduğu e-posta ve cep telefonu ile iletişime geçecektir. ALICI’nın vermiş olduğu e-posta , ad-ve soyad ve cep telefonu bilgisinin yanlış verilmesi halinde tüm sorumluluk ALICI’da olacaktır. SATICI, ALICI’nın tarafından gönderilen e-postanın ALICI’ya ulaşmaması, verilen cep telefonlarına ulaşılmaması, katılım sertifikalarında yazılan isim-soyisim yanlış verilmesi halinde, sorun ALICI’dan kaynaklanıyorsa, SATICI herhangi bir mesuliyet kabul etmez.

6.11. SATICI’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün/hizmet süresinde teslim edilemez ise, durum ALICI’ya bildirilir. ALICI, siparişin iptalini, ürünün/hizmetin benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. ALICI siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

6.12. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

7. ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1.  ALICI’nın www.holistikaromaterapii.com web sitesi üzerinden belirlenen tarihlerde ve saatlerde canlı yayın eğitim programına katılması için kendisine gönderilen linki kullanması ve eğitimin başlamasından 30 dakika önce bağlanması gerekmektedir. ALICI’nın kendisine ait internet bağlantısı, teknik alt yapı, bilgisayar/cep telefonu/tablet vb. araçlardan kaynaklanan sorunlardan dolayı satın aldığı hizmete ulaşamamasından SATICI sorumlu tutulamaz.

7.2. ALICI, sözleşme konusu ürünü (eğitim kiti) teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünü özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır. Ürün ile birlikte fatura iade edilmelidir.

7.3. ALICI, satın aldığı eğitimin içeriğinin terapi amaçlı bir eğitim olmadığını; sağlıklı yaşam ve kişisel gelişime destek amaçlı bir program olduğunu kabul eder.

7.4. ALICI, eğitim sırasında öğrendiği bilgiler ve yöntemlerin tıp danışmanlığı yerine geçmediğini, her türlü hastalık ve tedavi gerektiren sorunları için bir sağlık uzmanına danışılması gerektiğini kabul eder.

7.5. ALICI’nın satın aldığı hizmet içeriğinde yer alan eğitim kitapcığı, sunumlar, görseller, metinler ve konuşmaların bütün telif hakları SATICI’ya aittir. ALICI, SATICI’dan aldığı eğitim programının içinde verilecek olan eğitim materyallerini hiçbir şekilde kopyalamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz ve satamaz.

8. CAYMA HAKKI

8.1 ALICI; satın aldığı ürünün (eğitim kiti) kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya info@holistikkaromaterapi.com adresine yazılı bildirim yapılmak şartıyla cayma hakkını kullanabilir.

Söz konusu ürün Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.ç. bendine uyarınca “Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden, ilgili eğitim kitinin iade edilebilmesi için içerdiği ürünlerinin ve ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

8.2. ALICI, hizmeti (eğitim programı) satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde SATICI’ya info@holistikkaromaterapi.com adresine yazılı bildirim yapılmak şartıyla cayma hakkını kullanabilir.

Söz konusu hizmet Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. bendine uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden, ilgili eğitim programına başlanması ile birlikte ALICI cayma hakkını kullanamayacaktır.

İşbu sözleşmenin 6.6. bendi uyarınca canlı yayın eğitiminin tarihinden 2 gün önce eğitim kitapcığının gönderilmesi ile hizmet ifasına başlanmış olur.

8.3. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

8.4. Cayma hakkı kullanılması halinde 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

8.5. İade formu, iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

8.6. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

9. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul  eder.

10. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

11. YÜRÜRLÜK

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.